PGS15

Veel bedrijven hebben te maken met de opslag van gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen vereist theoretische en praktische kennis en is belangrijk voor de interne en externe veiligheid van uw bedrijf.

Tijdens deze training leert u de theorie over PGS 15 en weet u hoe u de opslag van gevaarlijke stoffen in de praktijk kunt regelen.

Aan de orde komen:

 • Indeling van gevaarlijke stoffen (GHS-CLP en ADR)
 • het lezen van Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s)
 • een stappenplan om te komen tot een veilige opslag
 • (wettelijke) eisen die gelden voor de opslag
 • voorbeelden van opslagen
 • informatie over veilig omgaan met verpakte gevaarlijke stoffen
 • informatie over het scheiden van stoffen tijdens opslag
 • risico’s bij het opslaan van gevaarlijke stoffen en het nemen van maatregelen om deze te voorkomen
 • maatregelen bij incidenten

In Stoffenmanager® is een PGS module beschikbaar die uw bedrijf kan helpen met het juist naleven van de regelgeving omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen. Tijdens de training wordt ook aandacht aan deze module binnen Stoffenmanager® besteed. In de cursus komt ook aan bod hoe u deze module kunt gebruiken en kan invullen.

Voor wie?

 • Deze training is geschikt voor medewerkers van bedrijven, instellingen en overheden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen met een maximum van 10 ton.
 • De deelnemers ontvangen na afloop de hand outs en een certificaat.
 • Tijdens de training worden koffie/ thee, versnaperingen en fris geserveerd.

Door wie?

De training wordt door Ina Vinamont gegeven. Ina werkt voor Cosanta als toxicoloog en consultant gevaarlijke stoffen. Ze heeft ruime ervaring met Stoffenmanager® en zal de PGS-15 module presenteren en toelichten.