Consultancy

Onze dienstverlening is erop gericht bedrijven te adviseren, ondersteunen en ontzorgen als het gaat om het omgaan met (gevaarlijke) stoffen. Bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt zijn wettelijk verplicht om te weten met welke stoffen er wordt gewerkt, of deze stoffen risico's opleveren voor de gezondheid van medewerkers en hoe deze risico's beheerst kunnen worden. 

Wij ondersteunen bedrijven hierbij. De Stoffenmanager® implementatiestappen vormen de basis voor onze aanpak. De implementatiestappen bestaan uit inventariseren, prioriteren, beoordelen, beheersen, implementeren en borgen. Deze komen overeen met het 4-stappen plan ‘Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen’ van de Inspectie SZW.

Onze aanpak bestaat eruit dat we allereerst vaststellen waar het bedrijf staat, wat de ambitie is en welke logische vervolgstappen er zijn. Met ons totale pakket aan dienstverlening kunnen we bedrijven zeer effectief begeleiden bij het implementeren van hun gevaarlijke stoffenbeleid. Onze ervaren adviseurs ondersteunen bedrijven bij alle implementatiestappen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een eenmalig project zijn of door een vaste inzet per maand gedurende een langere periode.

Wij bieden ook standaardactiveiten aan, zoals het invoeren en verrijken van producten etc. Een overzicht hiervan staat in de brochure Consultancy. 

De adviseurs van Cosanta zijn (geregistreerd) toxicoloog en/of arbeidshygiënist en hebben jarenlange ervaring met het werken met Stoffenmanager® en het begeleiden van bedrijven bij het in kaart brengen en beheersen van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen.

Wij werken op basis van een intake gesprek en vrijblijvende offerte. Wilt u verkennen wat voor u de beste stap is of gebruik maken van onze advisering? Neem dan contact met ons op, u kunt ons bereiken via mail info@cosanta.nl of per telefoon 020 7920013. U kunt hier ook de brochure downloaden met ons totale aanbod.