Onze missie

Voor veel bedrijven is stoffenbeleid complex en dynamisch. Er zijn veel verschillende (gevaarlijke) stoffen en door continue verandering in wet- en regelgeving, werkpleksituaties en productsamenstelling verliezen bedrijven het inzicht en daarmee grip op hun situatie. De consequentie hiervan is dat bedrijven niet voldoende actief bezig zijn met stoffenbeleid en niet compliant zijn.

De meeste bedrijven willen hier grip op krijgen omdat ze het belangrijk vinden dat hun medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Door te weinig kennis en kunde lukt dat niet. Inschakeling van externe adviseurs is vaak (te) duur en biedt geen duurzame, structurele oplossing.

Voor een efficiënt, effectief en duurzaam stoffenbeleid vormen eigen initiatief en verantwoordelijkheid de basis. Het is dan ook essentieel dat stoffenbeleid toegankelijker en makkelijker wordt, zodat bedrijven niet alleen de verantwoordelijkheid krijgen maar deze ook daadwerkelijk kunnen nemen.

Stoffenmanager® slaat de praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en de naleving ervan, zodat bedrijven die willen ook compliant kunnen werken.

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler"

Wij geloven in de kunst van de eenvoud en vinden dan ook dat je zaken niet complexer moet maken dan ze zijn. In ons geval betekent het dat we ervoor willen waken dat onze klanten 'door de bomen het bos niet meer zien'. Wij zorgen ervoor dat onze klanten zich alleen op die zaken hoeven te concentreren die er voor hen écht toe doen. Dit alles zonder de realiteit uit het oog te verliezen.