Stoffenmanager® Implementatiestappen

Stoffenmanager® Implementatiestappen

Wilt u als bedrijf werk maken van het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen, dan is het belangrijk om allereerst te bepalen waar u als bedrijf staat. Daarna kunt u gericht stappen zetten. Om te bepalen waar u staat ten aanzien van wet- en regelgeving is de zelfinspectie gevaarlijke stoffen van Inspectie-SZW een handig eerste hulpmiddel. Een belangrijk aspect bij het werken met gevaarlijke stoffen is natuurlijk het beoordelen van de gezondheidsrisico's. Dat kan door metingen uit te voeren maar dat kan ook door gebruik te maken van een kwantitatief model waarmee de blootstelling aan de stof wordt geschat.

Stoffenmanager® is een gevalideerde en daarmee geaccepteerde online tool waarmee u dat kunt doen. Het gebruiken van een tool wil echter niet zeggen dat deze ook goed wordt toegepast. Of dat het de gebruiker lukt om de verschillende stappen van de risicobeoordeling goed te doorlopen en de juiste conclusie(s) te trekken. Om bedrijven bij dit proces te ondersteunen zijn de Stoffenmanager® Implementatie stappen ontwikkeld.

Aan de hand van een intake vragenlijst wordt de positie van uw bedrijf bepaald. De eerste stappen zijn instrumenteel en richten zich vooral op de vragen: hoe werkt u met Stoffenmanager® en welke kennis is daarvoor nodig. De volgende stappen zijn niet meer alleen instrumenteel van aard maar hier wordt meer aandacht besteed aan breed gedragen stoffenbeleid, en mogelijk een cultuurverandering in het bedrijf.

Het implementatieplan geeft aan wat er nodig is om de volgende stap(pen) te zetten. Per stap krijgt u advies op maat welke acties u moet nemen. Hierdoor is het mogelijk om via kleine stappen uw stoffenbeleid te ontwikkelen. Het einddoel is geborgd en duurzaam omgaan met gevaarlijke stoffen in uw organisatie. De online tool Stoffenmanager® staat centraal in deze Implementatiestappen.

Wilt u weten waar u als bedrijf staat en welke gerichte stappen u kunt nemen? Cosanta kan u hierbij ondersteunen. Bel voor meer informatie of stuur een mail naar info@cosanta.nl