Validatie en update

Validatie 

Stoffenmanager® is gevalideerd op basis van meer dan 6000 metingen en wordt (inter)nationaal erkend door lokale overheden en de EU. Met Stoffenmanager® doorloopt u de vier stappen van Zelfinspectietool Gevaarllijke Stoffen van SZW.

Stoffenmanager® wordt genoemd in de REACH R.14 Guidance van the European Chemicals Agency (ECHA, August 2016): "Table R14-13: Domain of reliable application of Stoffenmanager® (the algorithms can only be found at www.stoffenmanager.com in its most recent version)".

Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch

Stoffenmanager® wordt twee keer per jaar ge-update met de actuele CMR-lijst van het Ministerie van SZW die gepubliceerd wordt in de Staatscourant. U bent dus altijd op de hoogte of uw stoffen extra risicovol zijn.

Stoffenmanager® een geregistreerd merk

Stoffenmanager® is als merk geregistreerd en beschermd. Deze registratie is te herkennen aan '®'. Meer over de achtergrond van het merk Stoffenmanager® kunt u hier lezen.

Stoffenmanager Wiki pagina

Stoffenmanager® heeft ook een eigen Wiki pagina zie hiervoor de OSH WIKI van het European Agency for Safety and Health at Work.

Stoffenmanager® Updates

Maandelijks vindt er een update plaats van Stoffenmanager®. De laatste updates zijn altijd terug te vinden op onze website www.stoffenmanager.com onder het versienummer van Stoffenmanager®. Alle inhoudelijke aanpassingen zijn terug te vinden in onze handleiding die op het management dashboard staat. De ontwikkeling van Stoffenmanager® ziet u terug in het versienummer. Stoffenmanager® is nu beschikbaar in versie 8.