Waarom Stoffenmanager®

Gevaarlijke stoffen: gisteren, vandaag en morgen

Werkt uw bedrijf veilig en gezond met gevaarlijke stoffen? U wilt deze stoffen niet alleen registreren en prioriteren maar deze ook beoordelen en borgen in uw organisatie. Gisteren, nu en in de toekomst. Als werkgever bent u er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers veilig en gezond kunnen werken. U moet weten wie in uw organisatie met welke stoffen werkt, of dat voldoende veilig gebeurt en welke maatregelen u heeft genomen als de risico's te hoog zijn. De overheid adviseert om hier de 4 stappen toezicht stoffen van Inspectie SZW voor te volgen, namelijk registreer de stoffen en ken de gevaren, beoordeel de risico's, neem de juiste maatregelen en borg de aanpak gevaarlijke stoffen in de organisatie.

Complexe materie? Niet met Stoffenmanager®!

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is complex. Veel bedrijven willen hier wel aandacht aan besteden maar weten niet hoe. Stoffenmanager® is een praktische online tool waarmee u de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen kwantitatief kunt beoordelen en beheersen. Daarmee voldoet u aan alle stappen zoals de Inspectie SZW voorstelt. Hiermee vormt Stoffenmanager® dan ook de brug tussen abstracte wet- en regelgeving en de naleving ervan. Met Stoffenmanager® zit u zelf aan het stuur en voert u de regie over uw eigen stoffenbeleid. U weet waar in uw organisatie sprake is van risico's en u bent in staat om adequate maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen. U voldoet dus aan (inter)nationale wet- en regelgeving en u toont zich goed werkgever die het belangrijk vindt dat medewerkers veilig en gezond in de organisatie kunnen werken.

Gebruikers

Stoffenmanager® heeft momenteel circa 39.000 gebruikers. Onze gebruikers komen niet alleen uit Nederland maar uit alle landen, 1/3 van de gebruikers komt overigens uit het buitenland. Stoffenmanager® is dan ook beschikbaar in een aantal talen. Maandelijks komen er circa 150 nieuwe gebruikers bij.

Waar vindt u Stoffenmanager®

Stoffenmanager® is beschikbaar in vier licentievormen: Basis (gratis), Product+Risk+ en Premium.  

Met alle licentievormen kunt u:

  • Uw register gevaarlijke stoffen beheren
  • Uw register CMR-stoffen beheren
  • Risico's voor inhalatie en huidblootstelling prioriteren
  • Risico's voor inhalatie kwantitatief beoordelen en vergelijken met grenswaarden
  • De effecten van beheersmaatregelen doorrekenen en deze opnemen in een plan van aanpak
  • Uw werkplekinstructiekaarten (WIK) automatisch genereren
  • In meerdere talen werken

Stoffenmanager® vindt u op www.stoffenmanager.com

Weten wat de verschillen zijn tussen de licenties? Kijk op de pagina Stoffenmanager® licenties