Werkplekinstructiekaarten

Werkplekinstructiekaarten

Met Stoffenmanager® genereert u van al uw producten werkplekinstructiekaarten (WIK's). U kiest uw eigen lay-out en maakt de WIK's bedrijfsspecifiek.

Er zijn twee hoofdformats:

  • De gevaargedreven WIK. Deze bevat informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB).
  • De risicogedreven WIK. Deze combineert productgegevens uit het VIB met de specifieke informatie uit de risicobeoordeling.

Met uw eigen WIK's zorgt u er bovendien voor dat uw collega's goed zijn voorgelicht en weten wat ze moeten doen als zich een calamiteit voordoet. 

Speciaal voor klanten met meer producten en risicobeoordelingen hebben wij Stoffenmanager® SHARE ontwikkeld. Met deze module kunt u uw WIK's en VIB's voor iedereen beschikbaar stellen. Werkplekinstructiekaarten worden in bedrijven vaak met elkaar gedeeld via een intranet of ze worden uitgeprint en opgehangen op de werkplek. Tijdsintensief want elke aanpassing, hoe klein ook, elke wijziging, nieuwe stof of VIB moet op deze manier bekend gemaakt worden. Stoffenmanager® SHARE is een slimmere en snellere manier om WIK's en VIB's beschikbaar te stellen aan alle betrokkenen in uw bedrijf. U kunt de module overigens gebruiken op de pc, een tablet en op de smartphone. Kijk hier om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van Stoffenmanager® SHARE.