Crash course Werken met Stoffenmanager®

Op donderdag 22 november 2018 organiseren we als partner van de campagne 'Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' van EU-OSHA een kortdurende, intensieve, gratis crash course Stoffenmanager®.

U krijgt inzicht in de naleving van EU-wetgeving bij het werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek, u hoort met welke basisprincipes u rekening moet houden bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en hoe u hier een kwantitatief hulpmiddel bij in kunt zetten. U weet na afloop ook waarom het zo belangrijk is dat er communicatie is met collega’s over de gevaren, risico’s en beheersmaatregelen. Tijdens de crash course gaat u ook zelf praktisch aan de slag. U voert componenten in, stelt een product samen en u voert hiervoor een kwantitatieve risicobeoordeling uit. U stelt daarnaast uw voorlichtingskaart (Werkplekinstructiekaart) samen waarmee u in uw organisatie collega’s kunt voorlichten en stelt een actieplan op.

De crash course:

  • vindt plaats op donderdag 22 november 2018
  • in de Brabanthal in Leuven
  • wordt in het Nederlands gegeven
  • van 9.30 uur tot circa 11.30 uur of
  • van 13.30 uur tot circa 15.30 uur
  • maximaal 50 deelnemers
  • er zijn geen kosten aan deze crash course verbonden
  • Vol is Vol