Breng uw stoffenbeleid in beweging...

En communiceer eens voor de verandering!

Uw stoffenbeleid werkt als alle belanghebbenden er betrokken naar leven en handelen. Van management, medewerkers en OR tot stafafdelingen, toeleveranciers en klanten. Maar... hoe krijgt u al deze partijen in ‘beweging’ zodat ze duurzaam gezond en veilig gaan en blijven werken met gevaarlijke stoffen?

Die vraag staat centraal in de Workshop ‘Breng uw stoffenbeleid in beweging. Communiceer eens voor de verandering’.

In de workshop maakt u kennis met rakende en bewegende communicatie-inzichten en -methodes. Praktisch in te zetten en toe te passen om uw stoffenbeleid (inter)actief, werkend en levend te maken. Zo brengt u uw organisatie-cultuur een trede hoger.

U leert, beleeft en ervaart de werkende communicatiemechanismes en –vormen. U kunt ze na de workshop zelf in uw organisatie toepassen.

De workshop wordt verzorgd door Arjella van Scheppingen en Jos Bus van communicatiebureau Arboriginals.

Deze (communicatie)adviseurs hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen en begeleiden van cultuur- en gedragsverandertrajecten.

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven