Zelf afleiden van Veilige Werkwijzen

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht om te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond met gevaarlijke stoffen kunnen werken. U toont dit aan door de blootstelling te beoordelen en te vergelijken met de grenswaarde. Is de blootstelling beheerst dan legt u dit vast als een veilige werkwijze. De RIE-WIK module in Stoffenmanager® helpt u hierbij!

In deze training leert u hoe u veilige werkwijzen kunt afleiden door middel van modelschattingen of metingen. U gaat zelf actief oefenen met de Stoffenmanager® RIE-WIK module. De volgende onderdelen komen in deze training aan de orde:

  • Veilige werkwijze: wat is dat?
  • Wat staat er in de Arbowet? En in REACH?
  • Hoe leid ik ze af? Schatten? Meten? Wat komt daar dan bij kijken?
  • Wat is de relatie met het blootstellingsscenario/SUMI wat ik van de leverancier heb ontvangen?
  • Aan de slag! Zelf afleiden van een veilige werkwijze m.b.v. Stoffenmanager schattingen of metingen.
  • Casuïstiek: aan de hand van enkele casussen oefent u in het afleiden en vastleggen van veilige werkwijzen in de RIE-WIK module.
  • Eigen casus: u kunt uw eigen casus inbrengen en indien gewenst kan deze in de groep worden besproken.

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven