Implementeren van Beheersmaatregelen

Implementeren van beheersmaatregelen is stap 3. van de 'Zelfinspectie gevaarlijke stoffen' van I-SZW. Deze training geeft daar invulling aan. Uit uw gemaakte risicobeoordeling blijkt of (aanvullende) beheersmaatregelen nodig zijn. In deze training leggen we uit welke verschillende opties u heeft om dit maatregelen te nemen. Vanaf de bron tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Ook de effectiviteit en validatie van beheersmaatregelen komen aan bod. Aan de hand van een aantal case studies wordt de theorie praktisch toegepast. Aan het eind van de training weet u welke mogelijkheden er zjin ten aanzien van beheersmaatregelen en welke aspecten van belang zijn bij het implementeren van deze maatregelen.

Aan de orde komt: 

  • Wettelijk kader beheersmaatregelen
  • Strategie beheersmaatregelen
  • Arbeidshygiënische strategie
  • Effectiviteit van beheersmaatregelen
  • Praktische databases met informatie over beheersmaatregelen
  • Validatie van beheersmaatregelen
  • Implementatie, Instructie en Onderhoud

Voor deze training moet u zelf een lap top meenemen.

Wilt u weten wanneer de volgende training plaatsvindt en wat de kosten zijn? Kijk verder onder informatie en inschrijven